ترجمه‌ای که ترجمه نیست!

این ترجمۀ روان ویژگی‌های متمایزی دارد؛ به‌نحوی‌که با خواندنِ فقط یک صفحه از آن متوجه لحن و زبان جدیدش خواهید شد. این اثر در ردۀ ترجمه‌های «پیام‌رسان» (مضمونی و مُرادمحور) جای می‌گیرد و بندبندِ آن مستند بر تفاسیر گرانسنگ قرآن مجید است. ویژگی دیگرش این است که «بوی ترجمه نمی‌دهد!»

اخیرا با ترجمهٔ خواندنی آشنا شدم. به عنوان کسی که به عربی و فارسی مسلط است و ترجمه‌های مختلف قرآن را دیده و در ترجمهٔ برخی آیات تدقیق نموده، اذعان می‌کنم که ترجمهٔ جنابعالی یکی از بهترین ترجمه‌های موجود است و اگر جوانی از من بخواهد ترجمه‌ای برای مطالعه به او معرفی کنم، مطمئنا ترجمهٔ شما در صدر خواهد بود.

می‌خواهید ترجمه خواندنی قرآن را سفارش دهید؟!